• Mansuroğlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:77 K:3 Da:11 Bayraklı - İzmir

SELÜLİT VE BÖLGESEL İNCELME MEZOTERAPİLERİ